יום ראשון, 21 באפריל 2019

הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו ...

אין תגובות: