יום ראשון, 17 בפברואר 2019

שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה - יראה אל עבדך פעלך והדרך על בניהם - ...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...