יום שישי, 4 בינואר 2019

אלחנן נ נח שר את הפתק הקדוש עם גיטרה - - Elchanan Nanach singing the Pet...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...