יום ראשון, 16 בדצמבר 2018

שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי - תהלים קיט:קסא-ב

אין תגובות: