יום ראשון, 16 בדצמבר 2018

אני אוהב את רבי נחמן כולנו אוהבים את נ נח נחמ נחמן מאומן - זעליג שטיינער

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...