יום שלישי, 10 באפריל 2018

רוצים להנצל מהמפורסמים של שקר? רוצים עשירות?

לקוטי הלכות יורה דעה ב' ,הלכות תלמוד תורה ג:ו 

רבי נתן מביא את העניין שמשה רבינו לקח את עצמות יוסף, ועל ידי זה הוא הציל את עם ישראל מהלמדנים השקרנים והביא עשירות לעם ישראל. 

נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: