יום שישי, 20 באפריל 2018

עצמאות בתל אביב ובאומן

סרטון הממחיש מעט מהלילה המטורף בעיר תל אביב :במקביל ביום למחרת , מספר חברים חגגו את העצמאות בהפצת שמחה וכנפיים בכניסה לציון .
להלן מכתבים של סבא בשבח יום העצמאות :

ב"ה,יום ה' חג העצמאות בעשור תשי"ח ,טבריא.
לכבוד חמדת ליבי מר זלמן שזר הנעים. שלום ואור רב מהנשר הגדול ירחף עליו בכל יום תמיד לאורך ימים.
הריני שולח לו את ברכתי הלבבית לחג העצמאות (ההדגשות שלי) העשירי.
ברוך שהחינו והגיענו לזמן הזה שעשה לנו נסים נגלים לעיני כל העולם, וניסים נסתרים הנעלמים מדעתינו. כן נזכה לגאולה השלמה על ידי התגלות הדעת הקדושה של צדיק האמת נ'נ'מ'ח' זכותו יגן עלנו אמן.
על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לידע מרבי האמת, וכפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק האמיתי כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא כליליות הקדושה שבכל הקדושות, בה זוכין לצאת מטבעיות ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, שזה כלליות הקדושה. אם היה האדם מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל חלק אחד מאלפי אלפים כמו שהוא באמת, בודאי היה רץ ופורח לארץ ישראל בכל כוחו ולא היה שום מונע שימנעהו.
כל אחד מישראל יש לו איזה חלק בארץ ישראל ושם חיינו,שם קדושתינו, שם ביתנו, שם ארצנו,שם אדמתנו, שם חלקנו שם גורלינו. ובחוץ לארץ אנו גרים כאורח נטה ללון המתגולל בחוצות בחוצות ובשוקים וברחובות, כי אין זו אדמתינו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת חוץ לארץ,חוץ דווקא. כי בחוץ אנו עומדין, בחוץ ממש ואין איש מאסף אותנו הביתה עד אשר נבוא על אדמת הקדש. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.
ישראל דב אודעסר
טבריא
(אב"י הנחל עמוד ל"א)

עלינו לשוש ולשמוח לשיר לרנן ולזמר לאדון עולם על יום העצמאות, יום הניסים והנפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה' עמנו, נגילה ונשמחה בו בכל שנה ושנה, ובכל יום ובכל שעה, ועל הניסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות שעושה עמנו לעיני כל העמים מעת שזכינו בישועת ה' לכבוש חלקינו ונחלתינו מידי הגזלנים הפראים, וביותר מה שכבוד מעלתו הרם מרגיש ויודע ורואה בכל פעם ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע, אך לעת עתה הם עדין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמור גאולתנו גאולה שלמה ויחזיר לנו בית המקדש, בית חיינו ותפארתנו, במהרה בימנו אמן, ויתפלאו ויאמרו כל הגויים, הגדיל ה' לעשות עם היהודים עם קדוש עם נבחר בארץ הנבחרת.
(אב"י הנחל מכתב קא) 
מכתב שכתב סבא ישראל לנשיא המדינה דאז זלמן שזר.
נ נח נחמ נחמן מאומן


אשרינו מה טוב חלקינו שאנחנו בארץ ישראל


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...