הנשמה נזכרת שהיתה בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה והקב"ה נמלך בה בבריאת העולם

אין תגובות: