איגרת הרמב"ן - הוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקימה

אין תגובות: