היכול להיות דבר נכבד ונורא יותר מזה?! נ נח!

אין תגובות: