יום שני, 12 בדצמבר 2016

האמונהכל-זמן שהאדם מחזק את עצמו באמונה שלמה,

אז יש לו תקווה לעולם.

אין שום עצה להינצל

מכל הרדיפות וההסתות וההתגרות

שהיצר-הרע וחילותיו מתגרים בכל-אדם,

כי-אם על-ידי אמונה שלמה בהשם-יתברך.

האמונה:

שידע האדם את האמת לאמיתו:

שאינו יודע כלל,

כלל כלל לא.

רק יתחזק את עצמו

באמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים,

ואל יבלבל אותו שום דבר שבעולם. כי אין אנו יודעים כלל,

רק כפי שהורו אותנו רבותינו ז"ל! 
אין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן