יום חמישי, 8 בדצמבר 2016

לפעמים נפתח לאדם אור גדול... ופתאום חושך!!!!

לפעמים, בחמלת-השם,

נפתח להאדם אור גדול,

ונדמה לו אז שבוודאי הוא יהיה איש כשר כראוי.אבל אחר-כך...

פתאום נחשך לו,

כאילו שאז... באה השמש ממש פתאום

שלא בעונתה... 

צריך שיהיה לצדיקים כמה וכמה עליות וירידות.

וגם צריך, שקודם העלייה תהיה ירידה,

והירידה היא תכלית העלייה. 

על-כן, אל ישתומם האדם,

ולא יפול בדעתו מכל מה שיעבור עליו. 

אפילו כשהוא בבחינת עלייה,

שרואה איזה ישועה והתנוצצות,

אל יטעה לחשוב: שכבר האור שלו.

רק ידע, שעדיין הוא רחוק מאוד,

ועל-ידי-זה לא יפול כשהוא רואה אחר-כך שנחשך אצלו האור.

אך באמת,

האור שכבר האיר לו,

הוא לא נכבה ולא יסתלק ממנו, חס ושלום!

כי אור חסד השם-יתברך מאיר עליו תמיד.ומה שנחשך האור, זה לא הסתלקות ולא כיבוי,

אלא התרחקות מסויימת של האור,

בבחינת "ממרחק תביא לחמה"

ובבחינת "וירא את המקום מרחוק".  http://www.na-nach.com/

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...