זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים

אין תגובות: