יום שלישי, 20 בדצמבר 2016

וחיים טובים שלו הם לחם ומים,

יש צדיק אמיתי
שזוכה לחיות חיים טובים
שאין בהם שום חיסרון,
והוא דיקא נראה כחרש
מחמת שאינו שומע כלל
שום קול של זה העולם.
כי כל הקולות של זה העולם
כולם הם רק מין חסרונות,
כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו,
ואפילו כל השמחות שבעולם
הוא רק מחמת החיסרון
שהיה חסר לו ונתמלא לו,
ועל-כן הוא נקרא חרש
כי אצלו אינו עולה זה העולם כלל
שישמע החיסרון שלהם.
וחיים טובים שלו הם לחם ומים,
אבל בהלחם ומים שלו
יכולים להרגיש כל הטעמים
וכל הריחות וכל המראות שבעולם
וכל מיני עונג שבעולם,
עד שיחיו על-ידם חיים טובים באמת
בלי שום חיסרון.
(אב"י הנחל - קיח)


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...