כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך

אין תגובות: