יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

בני משה

ב"ה זאת התורה בלקוטי מוהר"ן שאנו סומכין עליה להתיר לבישת הכיפה של נ נח נחמ נחמן מאומן בשירותים ובמקומות המטונפות, וכנבואת ר' חיים מוואלזין בספרו נפש החיים, שלעתיד יהיו חסידים שיאמרו שהתורה כל כך גבוה היא למעלה מעולם הזה, למעלה מהצמצום, ויתירו ללמוד תורה אפילו ח"ו במקומות המטונפות, והוא תמוה איך הוא הפך את הקערה, שהרי דוקא החסידים הקפידו על הקדושה והטהרה, אלא שנתקיים עכשיו עם הכיפה של נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...