יום שני, 19 בדצמבר 2016

אין ייאוש ? אם יש.... אמתבאמת, אין שום ייאוש בעולם כלל, 
וכל הנפילות והייאושים של העולם, הוא רק מחמת הריחוק מהאמת! - 
שמטעה את עצמו לומר; שאינו יכול עוד לשוב... 


וזה מחמת השקר, 
כי הוא מבקש לעצמו עלילה לפטור עצמו מעבודת השם-יתברך. 


אין ייאוש חברים

אין תגובות: