יום שישי, 16 בדצמבר 2016

מאיזו אמת צריכים.... להתרחק!! -- ??לפעמים נופל האדם מאוד ונתרחק מהשם-יתברך,

דווקא על-ידי האמת.כי הוא יודע באמת שהוא פגם וקלקל מאוד.

וגם עתה הוא כמו שהוא...

ועל כן מתייאש בעצמו לגמרי. 


אבל באמת –

צריכים להתרחק מאמת כזו.


משיבת נפש
 


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...