יום שלישי, 13 בדצמבר 2016

אמונה חכמים, מה היא?עיקר שלמות אמונת-חכמים הוא:
להתחזק כל-כך עד שיאמין גם בעצמו!

כי בגודל כח צדקתם של הצדיקי-אמת,
הם יעלו גם אותו מעלה מעלה.

ולעת-עתה,
גם ההתקרבות בעצמו
שמתקרב אליהם ומאמין בהם –
הוא טוב ויקר מאוד. 


מתוך "משיבת נםש"

באדיבות 
המשמחים 

אין תגובות: