יום רביעי, 7 בספטמבר 2016

אומן ראש השנה כולם באומן - איפה אתה? גיטרא אברהם נחמן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...