יהיה ישיבות שילמדו רק ספרי רבינו - אנו צריכים להתפלל יותר ויותר במסירות נפש - נ נח

אין תגובות: