פתאום הפתק הגיע - לא שאל שאלות - לא בקש רשות מאף אחד -

אין תגובות: