סגולה להסיר עצבות שישמע את צדיק נכבד כשהוא מזמר נ נח - שיר מספר המדות

אין תגובות: