יום שני, 18 באפריל 2016

רבינו הקדוש כותב עלי ישראל בער האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

אין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן