רבינו הקדוש כותב עלי ישראל בער האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

אין תגובות: