כל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל - שיר מלקוטי מוהר"ן תורה לד

אין תגובות: