יום שלישי, 1 במרץ 2016

יהי רצון מלפניך שתבנה בית המקדש במהרה - שיר מהתפילה נ נח

אין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן