יהי רצון מלפניך שתבנה בית המקדש במהרה - שיר מהתפילה נ נח

אין תגובות: