יום שני, 8 בפברואר 2016

עבדת בחנם ואתה אוכל בחנם - נ נח - You worked for nothing and you eat for...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...