עבדת בחנם ואתה אוכל בחנם - נ נח - You worked for nothing and you eat for...

אין תגובות: