אומר לתאוה עופי - נ נח - Say get lost to the lust - Nanach

אין תגובות: