סבא בדרך להאור - נ נח - Saba is the way to the light - Nanach

אין תגובות: