אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי העם שככה לו

אין תגובות: