יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי העם שככה לו

אין תגובות: