ב"ה הנרות הללו אנו מדליקים -- במרתף בגלות לפני כמה שנים -- אור נ נח הופיע... נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: