Torah is my life Nanach - כי הם חיינו וארך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה נ נח

אין תגובות: