לקדושים אשר בארץ המה - תהלים טז - תיקון הכללי

אין תגובות: