יום ראשון, 10 במאי 2015

התחזקות לעילוי נשמת יעקב שלמה ז"ל

יש כבר בעולם "ליקוטי תפילות" כזה ו"ליקוטי מוהר"ן" כזה ו"ליקוטי הלכות" כזה, איך אפשר? איך אפשר לישון?
וגם אנחנו צריכים רק תמיד לדבר, לדבר לפני העולם מרבינו ז"ל ולהביא אותם לרבינו ז"ל
אנחנו צריכים לעשות, לעשות אסיפה גדולה ולראות כל מיני עצות לרחם על העולם, עלינו ועל זרעינו ועל כל העולם,
אנחנו צריכים בכל פעם להתחדש ולהיות חברים טובים, כן, ולרחם עלינו ועל זרעינו ועל כל העולם,
צריכים להתפלל על זה, לעת עתה צריכים לעסוק בתפילה על הענין הזה, שנמצא חברים טובים, אחד את השני, ונזכה להפיץ אור רבינו ז"ל בכל העולם.
הלוואי, זה העיקר שבכל העיקרים, כל אחד, כל אחד, כל הכח שיש לו, יבוא להנה, להאיר בעולם האור של רבינו, וזה יהיה עולם חדש, מה זה?
אנחנו צריכים לחברים טובים
(סבא ישראל - שיחה מוקלטת)
לעילוי נשמת יעקב שלמה בן יהודה
חבר טוב שנלב"ע בל"ב לעומראין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...