יום שישי, 3 באפריל 2015

Watch "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים בניסן עתידין להגאל עם נ נח" on YouTube

בניסן נגאלו אבותינו ממצרים בניסן עתידין להגאל עם נ נח: https://youtu.be/NDzr2LPD12U

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...