יום רביעי, 22 באפריל 2015

רבי נחמן אומר אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה- מסיבת סידור אצל ר' עקיבא

HH warning: there are women in the video... -- read the video description for full info.

Na Nach Nachma Nachman MeUman!

ב"ה זהירות!!! יש נשים בסרט.... תקרא תיאור הסרט לכל המידע.

אגב אתמול העמידו מנורה עצומה יפיפיה בציון של ר' עקיבא לתפארת ב"ה!

נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות: