יום ראשון, 15 במרץ 2015

Protective Edge of Nanach - Psalm 144 צוק איתן של נ נח - תהלים קמד -

ב"ה מאד מסוגל לאמר תהלים פרק קמד עבור הצלחת כולנו חברים נ נח -- ףץ, כי כל הפרק מדבר על הףץ של השיר חדש.

מתוך ספר לקוטי נ נח: תהלים קמד – לדוד ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב … בפסוק ג': ה' מה אדם ותדעה"ו = נ נח נחמ נחמן מאומן. וזה בכלל רמז על ראש השנה, ובפרט שהר"ת איו"ם. ויש לפרש עוד בס"ד דהנה כל דבר כלול מעשר ספירות וגם 'כולם בחכמה עשית' אז עשר פעמים אד"ם = 450 ואם הוא זוכה עוד לבחינת "מה" אז הוא כבר יגיע ל"ותדעהו" – נ נח נחמ נחמן מאומן!

ועיין שם בכל הפרק. בפסוק ו, ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמ"ם – גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. - שלח ידיך ממרום פצני.... ע"ש מופיע הרבה פעמים הפ"ץ של המלאך פצפצי"ה הנזכר בפתק. ובפסוק ט: אלהים שיר חדש אשירה לך – השיר חדש – נ נח נחמ נחמן מאומן! ובפסוק יג: מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן – בחי' מלא וגדיש מקו לקו! אלפינו מסבלים – בחי' ברסלב. ויש להעיר למש"כ בפרק, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה, שגם באצבעות יש להצביע ולחתום נ נח, כמבואר לפנים בספר. וה"י יפתח עינינו להבין עוד רמזים ומהות הדבר אדני יסוד הדברים בפרק זה. אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו (הפסוק האחרון שבפרק) ה'עם שככה לו' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (ומובא בכוונות שככ”ה בגמטריא משה)! ה'עם שי-ה-ו-ה אלקיו' עם התיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. אשרינו!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...