יום שישי, 2 בינואר 2015

Tell Yosef Please Forgive Your Brothers- כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך

אין תגובות: