יום שישי, 2 בינואר 2015

Tell Yosef Please Forgive Your Brothers- כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך

אין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן