שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי - תהלים קיט:קסא-ב

אין תגובות: