יום שני, 19 בינואר 2015

נפתלי ואשרקבורת אשר ונפתלי בני יעקב אבינו ע"ה בתל קדש נפתלי.
לקראת ההילולא ביום שני כ' שבט תשע"ה (9/2/2015)
(הגעה: כביש מס' 899. בכביש הצפון הישן)
מבוסס על מאמר של החסיד אברהם אירגעס. שעוסק בשימור המקום.


אשר ונפתלי נקברו במקום לפני 3272 שנה [בכניסת עם ישראל לארץ, ואחר חלוקתה בשנת ב' תק"ב] ואשר נפטר בשנת ב' ש"כ לפני 3452 שנה.
המבנה נהרס לפני שנים, עקב המלחמות ותנאי האזור. נשארו רק סימנים, ארון קבורה עתיק ומעיין שהיה בסמוך כל השנים. בעשור האחרון נעשו ניסיונות לשפץ את המקום אך לא עלה בידם לקבל רישיון למבנה הוגן. ואף הגישה למקום מסובכת וצריך לעבור גדר מרעה.


בגליל העליון במקום הנקרא "קדש נפתלי". בשטח המוחזק בידי קיבוץ מלכיה, בעבר זו הייתה עיר גדולה מאד, והיו בה בתי מדרשות לרוב, וקהילה יהודית גדולה ומשגשגת. במאה שנים האחרונות לא נותר מאום, והמקום נהפך לתל חרבות שומם, על מיקומה ניצבים כיום הרים מכוסים בדשא. הבקר של הקיבוץ בחר שם את מקומו למרעה.
נקודה אחת מכל העיר ההיא, לא נעלמה לחלוטין - ממשיכי המסורת דבקים בה ללא רפיון. הוא נכס מהחשובים ביותר לכל אחד מעמינו באשר הוא, הידיעה נמסרה מאב לבן והועברה מפה לאוזן, ותועדה בספרים, כאשר בשלב מסוים אף נשארו יהודים לגור שם רק בשביל לשמר את המקום - "קברי השבטים", אשר ונפתלי בני יעקב אבינו נקברו שם. בכל הזמנים המשיכו להגיע, והמקום לא נעזב במשך הדורות, בזכות סימן מובהק ששרד שם.כותב רש"י (בבא קמא דף צ"ב) "כל השבטים, יצאו עצמותיהם ממצרים ונקברו בארץ ישראל". ומקורו בירושלמי (סוטה) - לקח כל שבט עצמות ראש שבטו עמו, כדרך שלקחו את יוסף הצדיק ע"ה. וב"ספר הישר" כתב: "ויהי בימים ההם בשבת בני ישראל בעריהם לבטח, ויקברו את ארונות מטות אבותיהם אשר העלו ממצרים, איש בנחלת בניו: את שנים עשר בני יעקב קברו בני ישראל איש באחוזת בניו: ואלה שמות הערים אשר קברו בהם את שנים עשר בני יעקב אשר העלו בני ישראל ממצרים. וכו' ואת נפתלי ואשר קברו אותם בקדש נפתלי איש איש במקומו אשר ניתן לבניו:".
קברי השבטים הקדושים אשר ונפתלי ע"ה, הינם מהיחידים מתוך קברי הצדיקים בארץ ישראל אשר מקומם ידוע, אבל - עדיין לא הוקם להם ציון. למרות שבידינו רישומים מדויקים מלפני כ700 שנה ויותר, משני ספרים המזכירים את המקום בדיוק, וחרף העובדה שכיום הקבר מצוין כמעט בכל ספר מורה דרך למקומות הקדושים, בכל זאת עדיין רק גדר מעיין ו'אבן עתיקה בודדת' היא זו שמציינת את המקום.... (???)
ניתן לראות את גודל ההסתרה: בעבר ישבה שם קהילה, רק כדי לשמור על קברי המקום! התיאור המפורט נמצא בספר "עדן ציון" (שחיברו הרב ישעיה הלוי הורביץ זצ"ל) - רבות בשנים היו עולים אל המקום, בפרט ביום ההילולא, אך לפני כארבעים שנה התחילו להתמעט העולים למקום, ובכל זאת מעולם לא הופסקה העלייה לגמרי, לא נשכח ולא נעזב לגמרי. אספנו עדויות מזקנים שהיו הולכים לשם עם זקני צפת לפני כחמישים שנה ואלו הם אשר הצביעו על המקום. (מעניין לציין עדות של חוקר שסח לפי תומו, שסיפר שהוא אשר עבד במקום בשנות הלמ"ד, המקום זכור לו היטב, וסיפר שאז הקברים היו מלאים בפתקאות תפילה...).
באמתחתנו מעשיות רבות על המקום, בהם ניסים ומופתים שהתרחשו למבקרים. אך נסתפק סיפור אחד שממחיש את נוכחות הצדיקים במקום זה: פעם אחת הגיעו לשם כמה חברים מהשומרון כדי להתפלל עם הנץ, והיות שזה היה באמצע הלילה ולא הכירו את המקום כל כך, לא הצליחו למצוא את הקבר ונסעו הלוך וחזור על כביש הצפון. עד שלפתע נזכר הנהג שלפני שנים רבות עוד בטרם חזרתו בתשובה כשהיה בצבא היה עובד באזור והיה מקום מסוים שהיה הולך הרבה לשם כי היה מרגיש שם משהו מיוחד מעין הארה רוחנית ובמקום הזה היה נוהג להתבודד,  ואז הוא שיער בדעתו שהמקום אותו אהב אז זה אולי מקום קבורת נפתלי ואשר? והחליט לבדוק ואכן ראו שכתוב שם על אבן ציון קבורתם.
עדיין המקום לא מוכר לרשויות כמקום קדוש, ולא נתנה האפשרות לשקם ולשפץ, לכן ניסינו לפנות לרשות הטבע והגנים במכתבים וכן למנהל מקרקעי ישראל, וכולם מתנערים. והגיע הזמן לשפץ את המקום, להניח גל עד ומצבה לזכרם של אבותינו הקדושים, אשר כולנו צאצאיהם, לבנות במקום ציון יפה בנין אבן, ולהושיב ישיבה וכולל על קברם, ובאם יש לכם רעיונות כלשהם לעזור בעניין הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שהוקם במיוחד לעניין, וכתובתו: http://www.c148.022.co.il  כמו כן יש באתר עדכונים וחדשות בכל נושא קברי השבטים.


ובוודאי שיש ענין חשוב ביותר לשפץ ולפקוד את מקום ציונם הקדוש.

ההילולא ביום שני כ' שבט תשע"ה נתאסף בעזרת ה' כולנו כאחד ביחד בשעה 20:00 למעמד תפילה באתר הקדוש, וכן יהיה אי"ה גם סעודה והכנסת אורחים במשך כל הלילה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...