יזל מים מדליו -- מברכך ברוך -- פרשת בלק -- ברכת בלעם

אין תגובות: