אחרי הודיע אלהים את כל זאת אין נבון וחכם כמוך

אין תגובות: