יום רביעי, 3 בספטמבר 2014

אמירת התיקון הכללי

מוהר"ן ז"ל גילה את ענין ה"תיקון הכללי", שהם עשרה פרקי תהילים, שהם תיקון למקרה לילה,

ואמר לשני תלמידיו: "היות בענין זה הידוע (היינו מקרה לילה חס ושלום) נלכדים בודאי שלשה חלקי העולם, אני לוקח אתכם לעדות, 
ותדעו: שאלו העשרה קפיטל תהלים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד, 

ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה ושתיה או על ידי חולשות ועייפות או על ידי שאינו שוכב כראוי, וכל זה אינו כלום (והוא כמו תינוק שמשתין בשינה).

גם יש ששומרים אותו מלמעלה וניצול מהמקרה, או שהמזל שומר אותו וניצול. גם לפעמים נדמה להאדם בשינה בחלום כאלו הוא נופל, ואחר כך מתעורר משנתו, גם זה מן השמים שמצילין אותו מזה.

רק מי שיקרה לו, חס ושלום, מחמת הרהורים, מזה נבראים ממש קליפות, חס ושלום, כמבואר בספרים.

אבל מי שיאמר באותו היום אלו העשרה קפיטל תהלים בודאי יתקן בזה מאוד מאוד.

וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על ענין זה, ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור, וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה, וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו,

ולי עזר ה' יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות. וענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהילים הנ"ל הוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד",
ואמר שלא נודע זאת מיום בריאת העולם".

לשמיעת התיקון הכללי:

https://www.youtube.com/watch?v=TnbLeKInOH0

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...