יום שלישי, 19 באוגוסט 2014

Love Breslov - Rosh Hashana by the Rebbe - Nanach

ב"ה באומן עם החברא של נקודה טובה -- צריכים לאהב ברסלב -- ראש השנה אנחנו עם רבינו באומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...