כל עסקו הוא ראש השנה

בס"ד בזכות רבנו הקדוש
"כל ימי הקיץ הנ"ל היה מצפה מאד שנהייה שם בראש השנה, כי העיקר הוא אצלו ראש השנה, ואמר שכל עסקו הוא ראש השנה"
(חיי מוהר"ן,ריט) נ נחאין תגובות: