יום חמישי, 7 באוגוסט 2014

בריאה חדשה

כשאדם עולה מדרגא לדרגא בעבודת השם, זה בחינת בריאה חדשה, כי נעשה בריאה חדשה ממש, בבחינת "אני היום ילדתיך" 

וכמו כן הוא בכל עת שהאדם מקדש ומטהר עצמו ומקבל על עצמו עול עבודת השם ביותר, אז נאמר עליו: "אני היום ילדתיך" כי נעשה בריאה חדשה ממש,

מאת: משיבת נפש
צילום: אודל חיה וקימא [הזכויות שמורות]אין תגובות: