יום ראשון, 10 באוגוסט 2014

הנחמנים מחיי המתים

"על ידי שאדם שמח,על ידי זה הוא יכול להחיות אדם אחר 
- שהוא דבר גדול מאד לשמח לבב ישראל, 

כי רוב בני אדם מלאים יסורים ודאגות וצרות משונות 
ואי אפשר להם לספר מה שבלבם, 
וכשבא אדם עם פנים שוחקות - יכול להחיות אותם ממש

והוא דבר גדול מאד.
כי כשזוכה לשמח איזה אדם
הוא מחיה ומקים נפש מישראל ממש"
----------------------------------
"עצות ותפילות-שמחה"אין תגובות: