מעין עולם הבא

כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו,זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.
אין תגובות: