יום ראשון, 13 ביולי 2014

The Petek - The Petek - The Petek -- Na Nach Nachma Nachman MeUman!

HH enjoy my daily charade after the daily morning prayers --- Na Nach Nachma Nachman MeUman!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...