יום חמישי, 3 ביולי 2014

ויהי ידיו אמונה

ובליקוטי מוהר"ן (תנינא סימן יט) איתא וז"ל:

והמחקרים והכופרים מפרשים כל התורה כולה על פי חכמות ואפיקורסות שלהם. שכל התורה ואפילו מצוות מעשיות הכתובים בתורה, מפרשים הכל על פי צורה ושכל. לא מבעיא מעשיות הכתובים בתורה, אומרים שהם מרמזים רק על הנמשל והצורה לבד, דהיינו שכליות שלהם, אלא אפילו מצוות מעשיות המפורשים בתורה, מפרשים הכל שהם מרמזים רק על שכליות וחכמות שלהם, וכופרים בפשוטו לגמרי.


וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שהיה עמלק חותך מילות וזורק כלפי מעלה. כי מילה היא מצוה ראשונה שנצטוה בה אברהם אבינו שהיה ראש למאמינים, ועמלק שהוא בחינת הפילוסופים והכופרים, הוא כופר בכל המצוות ומפרש הכל על שכליות לבד כנ"ל, וזהו: "חותך מילות וזורק כלפי מעלה", שכופר במצות מילה וזורקה כלפי מעלה אל השכל. כי הם מפרשים הכל רק על שכליות לבד וכופרים בעשיות המצוות כנ"ל. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי אמונה, בחינת "ויהי ידיו אמונה" וכו' כנ"ל.אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...